ПАРАДАК ПРЫЁМУ ВА ЎСТАНОВУ АДУКАЦЫІ

“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ” НА 2013 ГОД

 

Адрас: 220007, г.Мінск, вул.Рабкораўская, 17

Тэлефон: +375 (017) 2228371(прыёмная рэктара), 2228306 (прыёмная камісія)

Факс: 222-24-09

Web-сайт: www.buk.by

Е-mail: rector@buk.by (прыёмная рэктара), pk@buk.by (прыёмная камісія)

 

Умовы і парадак прыёму абітурыентаў ва ўстанову адукацыі “Беларускі   дзяржаўны   ўніверсітэт   культуры   і   мастацтваў”   усталёўваюцца Правіламі прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 лютага 2006 г. № 80 (далей – Правілы прыёму) і сапраўдным Парадкам.

 

Беларускі   дзяржаўны   ўніверсітэт   культуры   і   мастацтваў   мае спецыяльны дазвол (ліцэнзію) на права ажыццяўлення адукацыйнай дзейнасці № 02100/0558640, выдадзены Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

 

УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

Прыём абітурыентаў ажыццяўляецца:

поўны тэрмін навучання

дзённая форма атрымання адукацыі

 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ КУЛЬТУРАЛОГІІ І САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

спецыяльнасць “Культуралогія

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы

1-21 04 01-02 01

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Менеджмент міжнародных культурных сувязей

1-21 04 01-02 02

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Менеджмент рэкламы і грамадскіх сувязей

1-21 04 01-02 03

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Інфармацыйныя сістэмы ў культуры

1-21 04 01-02 04

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Тэорыя і гісторыя культуры

1-21 04 01-01

Культуролаг-даследчык. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

спецыяльнасць “Сацыяльна-культурная дзейнасць

агульны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Арганізацыя і методыка СКД у культурна-адпачынкавых установах

1-23 01 14-01

Спецыяліст па сацыяльна-культурнай дзейнасці. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (культурна-адпачынкавая дзейнасць; мастацкая творчасць; калёквіум)

Арганізацыя і методыка СКД у тэатральна-відовішчных установах

1-23 01 14-02

Арганізацыя і методыка СКД у санаторна-аздараўленчых і турысцка-спартыўных установах

1-23 01 14-03

спецыяльнасць “Мастацтвазнаўства

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Кампаратыўнае мастацтвазнаўства

1-21 04 02-05 01

Мастацтвазнаўца. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (гісторыя мастацтваў (вусна); гісторыя мастацтваў (пісьмова);  калёквіум)

ФАКУЛЬТЭТ ТРАДЫЦЫЙНАЙ БЕЛАРУСКАЙ  КУЛЬТУРЫ

І СУЧАСНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць “Народная творчасць

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Народная творчасць (тэатральная)

1-18 01 01-03

Арганізатар тэатральнай дзейнасці. Выкладчык. Рэжысёр

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

 

Народныя рамёствы

1-18 01 01-04

Мастак народных рамёстваў. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапіс; малюнак; кампазіцыя)

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Этнафоназнаўства

1-18 01 01-05 01

Спецыяліст па фальклоры. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (беларускі фальклор; тэорыя фальклору; аналіз фальклорных твораў)

спецыяльнасць “Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэстаўрацыя вырабаў

1-15 02 01-07

Мастак дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапіс; малюнак; кампазіцыя)

спецыяльнасць “Рэжысура свят

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

1-17 01 05-01

Рэжысёр. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

спецыяльнасць “Харэаграфічнае мастацтва

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Народны танец

1-17 02 01-04

Артыст народнага танца. Выкладчык. Балетмайстар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (класічны танец; народна-сцэнічны танец; кампазіцыя і пастаноўка танца)

Бальны танец


 


 


 

1-17 02 01-05

Кіраўнік студыі. Трэнер.

Выкладчык

Беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (еўрапейская праграма; лацінаамерыканская праграма; кампазіцыя

і пастаноўка танца)
 

 

Эстрадны танец

1-17 02 01-06

Артыст . Балетмайстар. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (класічны танец;

эстрадны танец;

кампазіцыя і пастаноўка танца)

ФАКУЛЬТЭТ МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць “Народная творчасць

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Харавая музыка акадэмічная

 

 

1-18 01 01-01 01

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)

Харавая музыка народная

 

 

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

Інструментальная музыка народная

 

 

1-18 01 01-02 01

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінстру­мент; дырыжыраванне; гармонія) 

Інструментальная музыка духавая

1-18 01 01-02 02

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент; дырыжыраванне; 

тэорыя музыкі)

спецыяльнасць “Духавыя інструменты

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Духавыя інструменты (народныя)

1-16 01 06-11

Канцэртны выканаўца.

Выкладчык. Артыст аркестра.

Артыст камернага ансамбля

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінстру­мент; сальфеджыа; 

тэорыя музыкі)

спецыяльнасць “Спевы

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Спевы (народныя)

1-16 01 10-02

Артыст. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (вакал; сцэнічнае майстэрства; сальфеджыа)

спецыяльнасць “Мастацтва эстрады

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Інструментальная музыка

 

 

1-17 03 01-01

Артыст. Кіраўнік эстраднага аркестра

(ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент;

сальфеджыа; гармонія

Спевы

1-17 03 01-03

Спявак. Кіраўнік вакальнага ансамбля. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (вакал; тэорыя музыкі; сальфеджыа)

Рэжысура

1-17 03 01-04

Рэжысёр. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

ФАКУЛЬТЭТ ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАКУМЕНТНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ

спецыяльнасць “Бібліятэказнаўства і бібліяграфія

агульны конкурс праводзіцца па групе спецыялізацый і напрамку спецыяльнасці

Маркетынг бібліятэчнай справы

1-23 01 11-01 01

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк

1-23 01 11-01 03

Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-01 04

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

1-23 01 11-01 05

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 

1-23 01 11-02

 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах

спецыяльнасць “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Музеязнаўства

1-23 01 12-03

Музеязнаўца

 беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

сусветная гісторыя найноўшага часу (ЦТ)

Культурная спадчына і турызм

1-23 01 12-04

Менеджар па культурнай спадчыне і турызму

 

 

 

завочная форма атрымання адукацыі

 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ЗАВОЧНАГА НАВУЧАННЯ

спецыяльнасць “Культуралогія

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы

1-21 04 01-02 01

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства(ЦТ)

Менеджмент міжнародных культурных сувязей

1-21 04 01-02 02

Культуролаг-менеджар

Інфармацыйныя сістэмы ў культуры

1-21 04 01-02 04

Культуролаг-менеджар

 

спецыяльнасць “Сацыяльна-культурная дзейнасць

агульны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Арганізацыя і мето­дыка сацыяльна-культурнай дзейнасці ў культур­на-адпачынкавых установах

1-23 01 14-01

Спецыяліст па сацыяльна-культурнай дзейнасці. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); творчасць (культурна-адпачынкавая дзейнасць;

мастацкая творчасць; калёквіум)

 

Арганізацыя і мето­дыка сацыяль­на-культурнай дзей­насці ў тэатральна-відовішчных установах

1-23 01 14-02

Арганізацыя і мето­дыка сацыяльна-культурнай дзей­насці ў санаторна-аздараўленчых і турысцка-спартыў­ных установах

1-23 01 14-03

спецыяльнасць “Мастацтвазнаўства

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Кампаратыўнае мастацтвазнаўства

1-21 04 02-05 01

Мастацтвазнаўца. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (гісторыя мастацтваў (вусна); гісторыя мастацтваў (пісьмова);  калёквіум)

спецыяльнасць “Мастацтва эстрады

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Інструментальная музыка

1-17 03 01-01

Артыст. Кіраўнік эстраднага аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасцьспецінструмент; сальфеджыа; гармонія) 

Спевы

1-17 03 01-03

Спявак. Кіраўнік вакальнага ансамбля. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (вакал; тэорыя музыкі; сальфеджыа)

Рэжысура

1-17 03 01-04

Рэжысёр. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

спецыяльнасць “Народная творчасць

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Харавая музыка акадэмічная

 

1-18 01 01-01 01

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)

Харавая музыка народная

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

Інструментальная музыка народная

 

1-18 01 01-02 01

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінстру­мент; дырыжыраванне;

гармонія)

Інструментальная музыка духавая

1-18 01 01-02 02

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінстру­мент; дырыжыраванне; 

тэорыя музыкі)

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Народная творчасць (тэатральная)

1-18 01 01-03

Арганізатар тэатральнай дзейнасці. Выкладчык. Рэжысёр

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

 

 

Народныя рамёствы

1-18 01 01-04

Мастак народных рамёстваў. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапіс;малюнак; кампазіцыя)

спецыяльнасць “Рэжысура свят

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

1-17 01 05-01

Рэжысёр.

Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

спецыяльнасць “Бібліятэказнаўства і бібліяграфія

агульны конкурс праводзіцца па групе спецыялізацый і напрамку спецыяльнасці

Маркетынг бібліятэчнай справы

1-23 01 11-01 01

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

 

Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-01 04

 

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

1-23 01 11-01 05

 

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 

1-23 01 11-02

 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах

 

 Скарочаны тэрмін навучання[*]

 

 

 дзённая форма атрымання адукацыі

 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ТРАДЫЦЫЙНАЙ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

І СУЧАСНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць “Рэжысура свят

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

(на 1-ы курс)*

1-17 01 05-01

Рэжысёр.

Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ); рэжысура; майстэрства акцёра

спецыяльнасць “Народная творчасць

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Народныя рамёствы (на 1-ы курс)*

1-18 01 01-04

Мастак народных рамёстваў. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

малюнак; кампазіцыя

ФАКУЛЬТЭТ МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць “Народная творчасць

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Харавая музыка народная

(на 1-ы курс)*

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

дырыжыраванне;

сальфеджыа

  ФАКУЛЬТЭТ ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАКУМЕНТНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ

спецыяльнасць “Бібліятэказнаўства і бібліяграфія

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Навукова-метадычная дзейнасць бібліятэк (на 1-ы курс)*

1-23 01 11-01 07

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

бібліятэказнаўства (вусна);

бібліяграфія (вусна)

 Скарочаны тэрмін навучання[†]

 

 завочная форма атрымання адукацыі 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ЗАВОЧНАГА НАВУЧАННЯ

спецыяльнасць “Бібліятэказнаўства і бібліяграфія

агульны конкурс праводзіцца па групе спецыялізацый і напрамку спецыяльнасці

Культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк

1-23 01 11-01 03

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

бібліятэказнаўства (вусна);

бібліяграфія (вусна)

Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-01 04

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

 

1-23 01 11-01 05

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 

1-23 01 11-02

 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах


 

АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ

 

На напрамкі спецыяльнасцей “Мастацтва эстрады (інструментальная музыка)”, “Народная творчасць (інструментальная музыка)”(спецыялізацыі “інструментальная музыка народная”, “інструментальная музыка духавая”) (вочная і завочная формы атрымання адукацыі) прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю спецыяльную адукацыю па адпаведных спецыяльнасцях.

 

На напрамак спецыяльнасці “Народная творчасць (харавая музыка)”(спецыялізацыі “харавая музыка акадэмічная”, “харавая музыка народная”)(вочная і завочная формы атрымання адукацыі) прымаюцца асобы, якія маюць музычную адукацыю.

 

На спецыяльнасць “Мастацтвазнаўства” (спецыялізацыя “кампаратыўнае мастацтвазнаўства”) прымаюцца асобы з спецыяльнай мастацкай адукацыяй (музычнай, харэаграфічнай, тэатральнай, выяўленчага мастацтва).

 

Прыём абітурыентаў для атрымання другой вышэйшай адукацыі здзяйсняецца ў адпаведнасці з п. 5 Правілаў прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы.

 

ТЭРМІНЫ ПРЫЁМУ ДАКУМЕНТАЎ:

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 27 ліпеня (ад абітурыентаў, якія здаюць уступныя іспыты па прадмету “Творчасць”, – з 9 па 13 ліпеня);

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 13 ліпеня;

 

на завочную форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

за кошт сродкаў бюджэту ад асоб, якія вытрымалі ўступныя іспыты, але не прайшлі па конкурсе на дзённую бюджэтную форму навучання: па 25 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 27 ліпеня (ад абітурыентаў, якія здаюць уступныя іспыты па прадмету “Творчасць” – з 9 па 13 ліпеня);

 

на завочную форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 13 ліпеня.

 

ТЭРМІНЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ЎСТУПНЫХ ІСПЫТАЎ

 У БДУ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ:

 з 14 па 23 ліпеня 2013 г.

 

 

ТЭРМІНЫ ЗАЛІЧЭННЯ АБІТУРЫЕНТАЎ:

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 24 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2013 г.;

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 24 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2013 г.;

 

на завочную форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 26 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2013 г.

 

на завочную форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 26 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2013 г.

 

Пры роўнай агульнай колькасці набраных балаў залічэнне ажыццяўляецца ў адпаведнасці з п.24 Правілаў прыёму.

Спецыяльнасці (спецыялізацыі), пры паступленні на якія залічэнне па-за конкурсам не ажыццяўляецца:

– менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы (завочная форма атрымання адукацыі).

 

ЗВЕСТКІ АБ ФIЛІЯЛЕ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ”

 

поўны тэрмін навучання

завочная форма атрымання адукацыі


 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

спецыяльнасць “Народная творчасць

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Інструментальная музыка народная

1-18 01 01-02 01

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць(спецінструмент; дырыжыраванне; гармонія)

Харавая музыка народная

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)

 

ЗВЕСТКІ  АБ  ПАДРЫХТОЎЧЫХ  КУРСАХ

 

На ПАДРЫХТОЎЧЫЯ КУРСЫ прымаюцца ўсе жадаючыя паступіць ва ўніверсітэт. На падрыхтоўчых курсах існуюць розныя формы навучання: дзённая, вячэрняя. Непасрэдна перад уступнымі іспытамі арганізуюцца кароткатэрміновыя двухтыднёвыя падрыхтоўчыя курсы, на якіх абітурыенты могуць падрыхтавацца па профільных прадметах уступных іспытаў.

Тэл.: 219 75 11.